Skip to main content

IEMT

Wat is IEMT?

IEMT (Integral Eye Movement Therapy) is een proces dat de geest in staat stelt toegang te krijgen tot gedachten en emoties die gekoppeld zijn aan gebeurtenissen uit het verleden. IEMT zorgt voor een verschuiving in de wijze waarop wij deze herinneringen ervaren zodat er nieuwe 'imprints' ontstaan die de negatieve effecten van een oude herinnering kunnen reduceren of elimineren. Tegelijkertijd is het aannemelijk dat je krachtige nieuwe inzichten krijgt die je in staat stellen persoonlijk te groeien.


Hoe kan IEMT jou helpen?

eventueel in combinatie met coaching
 • Neutraliseert negatieve emoties of dramatische gebeurtenissen uit het verleden zonder dat je de ervaring opnieuw hoeft te beleven of er zelfs maar over hoeft te praten - vooral wanneer de kwestie te pijnlijk is of onbewust wordt afgeschermd.
 • Helpt onzekerheid en een laag zelfbeeld te overwinnen.
 • Geeft nieuwe inzichten waardoor je vooruit gaat en veranderingen in je leven kunt aanbrengen.
 • Stelt je in staat verantwoordelijkheid te nemen in plaats van je als slachtoffer op te stellen; je krijgt grip op je leven, je emoties en daden.
 • Neemt schuld weg of schaamte.
 • Behandelt symptomen en oorzaken van depressie of burn-out.
 • Stelt je in staat een intrinsieke balans te vinden; innerlijke strijd lost op.
 • Behandelt angst en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis).

De ontwikkeling van IEMT

IEMT is uitgewerkt door Andrew Austin op basis van een oorspronkelijk idee van Steve en Connirae Andreas. Het is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die ervoor zorgen dat gevoelsmatige problematiek blijft voortduren of chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn bepaalde behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende intens negatieve gevoelens. De behandelwijzen berusten met name op het gebruik van specifieke oogbewegingen. (zie onderstaand filmpje)

Een IEMT sessie? Hoe werkt dat?

Na een verkennend en informatief telefoongesprek spreken we af voor een eerste sessie. Hierin bepaal jij wat je aan informatie kwijt wil. Door de wijze waarop IEMT werkt is het niet nodig om veel over je verleden of jezelf te praten. IEMT richt zich op emoties en gedachten en realiseert een verandering op een onbewust niveau: we laten de geest het werk voor ons doen.

Tijdens de sessie worden de ogen bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en ongewenste emoties bij bepaalde gebeurtenissen/herinneringen te reduceren of te laten verdwijnen. Gedurende de sessie kan het zijn dat we de interventie op basis van oogbewegingen een paar keer herhalen terwijl we werken aan verschillende gekoppelde herinneringen en emoties, om zo bij de kern van de problematiek te komen. Je kunt het vergelijken met het pellen van een ui.

Daar waar het zinvol is kan de IEMT benadering ondersteund worden met coaching. Afhankelijk van de ernst van de kwestie wordt er een vervolgafspraak gemaakt. IEMT werkt zeer effectief doordat het snel veranderingen initieert met blijvend resultaat. Dus in veel gevallen zijn er slechts een paar sessies nodig.

Wat is het verschil tussen IEMT en EMDR?

Deze vraag krijgen we regelmatig door cliënten voorgelegd. De verschillen die we hier aanreiken zijn als zodanig door Andrew Austen gedefinieerd. Ze hebben niet de intentie om een bepaalde methode te begunstigen. Het is de therapeut die het ware verschil maakt.

IEMT (Integrale Eye Movement Therapy)

 • Is een model gebouwd rond het aanpakken en oplossen van de 5 patronen van Chroniciteit.
 • Heeft toepassingen in het oplossen van PTSS.
 • Traumatische beeldspraak is grotendeels irrelevant voor het proces. Trauma/drama hoeft niet opnieuw beleefd of gedeeld te worden. Er wordt gewerkt met hetgeen trauma in stand houdt.
 • Maakt gebruik van oogbewegingen als het dominante mechanisme voor verandering.
 • Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

 • Is een model gebouwd rond het oplossen van trauma.
 • Is een toepassing voor het oplossen van PTSS.
 • Traumatische beeldspraak staat centraal in het werk en de klant wordt aangemoedigd om trauma te "observeren".
 • Maakt gebruik van oogbewegingen evenals tikken en afwisselende geluiden.
 • Maakt gebruik van affirmaties en positief geloof verklaringen.

Wie gingen je voor?