Workshops

ONEderful Purpose

Waarom deze eendaagse workshop?

Ieder mens heeft een persoonlijke missie. Jij vraagt je misschien af wat die van jou is. In deze workshop krijg je helder wat je verlangens, prioriteiten en doelen zijn.

 

Het leven is een spel

Na de eendaagse workshop ‘ONEderful Purpose’ ga je het leven zien als een spel. Niet meer en niet minder. Het leven op zichzelf is voldoende. Je hoeft er geen zin aan te geven. Je hoeft alleen die dingen te doen waar je zin in hebt, alleen dat te doen wat je werkelijk wilt. Tenminste… als je weet wat je wilt.

Wat wil je?

Het is verbazingwekkend hoe we ons leven leiden. Dag in dag uit doen we hetzelfde. We surfen mee met de ups en downs van onze stemmingen. We voelen ons gezond, ziek, verlicht, verward, geïnspireerd, gedeprimeerd - zonder ooit een moment stil te staan en onszelf serieus af te vragen: ‘Wat is het doel van dit alles? Wat heeft eigenlijk voorrang in mijn leven? Wat wil ik echt? Wat vind ik leuk? Waar verlang ik naar?’

Durf te verlangen

Naarmate we ouder worden lijkt het alsof onze verlangens tussen onze vingers wegglippen. We zien allerlei beren op de weg en piekeren over denkbeeldige problemen in de toekomst. Kennelijk stellen we de realisatie van onze verlangens liever uit. We durven niet. Blijkbaar vormen gemakzucht, faalangst en de mening van anderen de grootste belemmering bij het onder woorden brengen van onze verlangens.

Wat vind jij belangrijk?

Welke volgorde zou jij aanbrengen in de diverse drijfveren, verlangens, ambities en verantwoordelijkheden in je leven? Geen vraag die je zomaar even beantwoordt.

Wat weet je eigenlijk over jezelf? Wat beweegt jou? Weet je wat je persoonlijke waarden zijn en wat je motiveert? Kun je zo opnoemen wat voor jou de belangrijkste dingen zijn? Kun je een doel in je leven aanwijzen? Nogal wat vragen die gaandeweg deze workshop beantwoord worden.

Lees hier de ervaringen

Prioriteiten en levensdoel

Het doel van deze workshop is achterhalen wat jouw levensprioriteiten en persoonlijke missie (levensdoel) zijn.

Het kennen van je missie geeft je focus. Je hoeft je aandacht dan niet langer te verdelen, wat spanning en onrust creëert. Focus vergroot je effectiviteit en doelmatigheid. Je gaat er beter door presteren. Om je missie te bepalen en een volledig beeld te krijgen van je levensprioriteiten heb je eerst een allesomvattend beeld nodig van de invloeden in je leven.

In deze workshop leer je de invloeden in je leven te benoemen op vier niveaus:

 1. je waarden,
 2. je behoeften,
 3. je verantwoordelijkheden en
 4. je doelen (ambities of verlangens).

Hieruit volgen je prioriteiten. Nadat je je prioriteiten hebt vastgesteld, ga je je levensdoel formuleren. De rol van je levensdoel is om je te leiden en te inspireren. Het is de expressie van je ziel. Als je levensdoel helder is gedefinieerd, geeft het richting aan al je activiteiten en beslissingen, zowel op korte als op lange termijn.

 

Wat komt aan bod?

 • De Inspiratie Piramide - Je benoemt je waarden, behoeften, verantwoordelijkheden en doelen
 • Levensprioriteiten - Je bepaalt de belangrijkste prioriteiten in je leven
 • Vluchtdoelstellingen -  Inzicht in minder effectieve doelstellingen
 • Levensdoel - Definiëring van je persoonlijke missie
 • Verbeelding - Praktische oefeningen en visualisaties

Wat brengt het je?

 • Kennis van je levensdoel en prioriteiten
 • Richting in je leven
 • Helder perspectief
 • Focus
 • Afstemming op je kernwaarden
 • Ruimte voor lang gekoesterde dromen
 • Snelle evaluatie van mogelijkheden en keuzes
 • Weldoordachte beslissingen

Lees hier de ervaringen

Wie gingen je voor?