Skip to main content

Vergeving en Zelfbeeld

Is deze workshop iets voor mij?

Vaak denkt men bij vergeving aan mensen, die iets vreselijks is aangedaan of zelf een nare daad hebben verricht. Maar vergeving heeft niet zozeer te maken met het plegen van een kwalijke daad, als wel met beschuldigen, schuld ervaren, oordelen over de ander, zelfverwijten, je schuldig voelen, je niet mild kunnen opstellen naar jezelf of je omgeving.

Ook al lijkt je leven nu volledig in balans, toch gebeurt het wel eens dat jij jezelf afvalt of juist hard oordeelt over anderen. Je bent wellicht regelmatig boos, geïrriteerd, onzeker of verwijtend. Deze emoties vreten tijd en energie en vloeien voort uit niet vergevende gedachten.
Hier volgen wat signalen die er op duiden dat je vergeving in je leven goed kunt gebruiken. Als je één van deze signalen herkent, is de workshop zeker iets voor jou.

Signalen

 • Je voelt je snel/vaak schuldig
 • Je voelt je regelmatig geïrriteerd of boos
 • Je hebt fysieke en/of emotionele klachten
 • Je hebt een negatief zelfbeeld
 • Je voelt je regelmatig onzeker
 • Je oordeelt snel, maakt verwijten, roddelt
 • Je voelt je vaak afgewezen
 • Je relaties verlopen stroef
 • Je ervaart schaarste en tekort
 • Je leeft in het verleden
 • Je bent bang voor de toekomst
 • Je spirituele groei stagneert

Ware Vergeving

Deze workshop gaat niet over traditionele vergeving maar over ware vergeving. We gaan uitgebreid in op wat ware vergeving is, omdat deze op een compleet ander bewustzijnsniveau functioneert. Het is veel meer een spiritueel dan een mentaal proces. Je leert een methode die zowel praktisch is als gemakkelijk te integreren in je dagelijks leven met buitengewoon snel resultaat. Het lost niet alleen jouw problemen rondom vergeving op; het delete ze volledig.

Vergevingsprocessen

In vier intensieve vergevingsprocessen leer je jezelf effectief te bevrijden van boosheid, wrok, grieven en schuldgevoel, kortom van niet vergevende gedachten. In deze processen kijk je niet alleen naar gespannen relaties met anderen, maar ook naar jezelf.

Overtuigingen

In het laatste onderdeel van de workshop ga je aan de slag met het 'herschrijven' van overtuigingen die je weerhouden te vergeven en te accepteren. Je communiceert direct met je onbewuste geest en installeert 21 verfrissende overtuigingen in je systeem. Je krijgt zogezegd nieuwe software op het gebied van vergeven en accepteren.

Levensthema's

De tweedaagse workshop Vergeving en Zelfbeeld is de vierde uit de cyclus Levensthema’s, een serie van zes workshops. De overige titels zijn:

 • Overvloed en Rijkdom
 • Liefdevolle en Duurzame Relaties
 • Genezing en Gezondheid
 • Werk en Welzijn
 • Ouderschap en Kinderen 

In de workshops worden thema’s behandeld waar vrijwel ieder mens vroeg of laat mee te maken krijgt. Met de introductie van de cyclus Levensthema’s willen wij bijdragen aan een grotere bewustwording over het ingrijpende karakter van deze thema’s, zodat je in staat bent vorm en sturing te geven aan je eigen leven in plaats van achter de feiten aan te lopen. Wij dragen oplossingen aan hoe elk van de zes thema’s op een vloeiende en ongecompliceerde wijze in ieders leven geïntegreerd kan worden. De thema's kennen geen specifieke volgorde, waardoor de workshops afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Investering

Wat is de investering in jezelf? Twee dagen en € 240,- all-in incl. BTW voor particulieren, excl. BTW voor zzp-ers/bedrijven.

Direct inschrijven

Wie gingen je voor?